Στον Τομέα της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών επικεντρώνονται προς το παρόν στις ακόλουθες περιοχές:

Δείκτες Δυσφορίας
Σκοπός είναι η φιλική προς τον χρήστη παράθεση δύο δεικτών δυσφορίας. Με την επιλογή αυτής της ιστοσελίδας φορτώνονται αυτόματα μετεωρολογικά στοιχεία (θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, ηλιακή ακτινοβολία, τοπική νέφωση κλπ,) από ιδιωτικούς σταθμούς που υπάρχουν σε πόλεις της Ελλάδας και υπολογίζονται αυτόματα για αυτές τις περιοχές, ο Γενικός Δείκτης (DI) και ο Προσωπικός Δείκτης (PMV).


Αιωρούμενα Σωματίδια
Μοντελοποίηση της διασποράς των αιωρούμενων σωματιδίων στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης έδειξε ότι πιθανόν η ύπαρξη των σωματιδίων να μην οφείλεται αποκλειστικά στα αυτοκίνητα αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό στις βιομηχανίες που βρίσκονται γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στην άγονη γη κ.α.. Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο τομείς

- Εξάπλωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού παθητικών αισθητήρων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ταυτόχρονη και πληρέστερη αποτύπωση της κατανομής της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων

- Καταγραφή, αποτύπωση όλων των πιθανών πηγών αιωρούμενων σωματιδίων (βιομηχανίες, άγονη γή, μεταλεία κλπ.) στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μελέτη της διασποράς/μεταφοράς των σωματιδίων σύμφωνα με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες.