! Φόρτωση νέων δεδομένων
Παρακαλώ Περιμένετε

on-line Δείκτες Δυσφορίας

Ο Δείκτης Δυσφορίας εκφράζει την ικανοποίηση ή μη
του ανθρώπου από το περιβάλλον
και τις επικρατούσες συνθήκες.

Γενικός Δείκτης Δυσφορίας DI
Αυτόματα συλλέγονται θερμοκρασία και υγρασία
και εσεις επιλέγετε μόνον την τοποθεσία.
30.0 < DI
26.5 < DI < 29.0
20.0 < DI < 26.5
15.0 < DI < 20.0
13.0 < DI < 15.0
-1.7 < DI < 13.0
DI < -1.7
καύσωνας
πολύ ζέστη
ζέστη
ουδέτερος
δροσιά
κρύο
πολύ κρύο

Προσωπικός Δείκτης Δυσφορίας
Αυτόματα συλλέγονται θερμοκρασία,
υγρασία, ταχύτητα ανέμου και
ηλιακή ακτινοβολία και
εσείς επιλέγετε κάνοντας κλικ,
την ένδυση, την δραστηριότητα
και την τοποθεσία.

PMV
+4 έντονη ζέστη
+3 πολύ ζέστη
+2 ζέστη
+1 ελαφριά ζέστη
0 ουδέτερος
-1 ελαφριά δροσιά
-2 δροσιά
-3 κρύο
-4 πολύ κρύο