Αιωρούμενα σωματίδια

Το έντονο πρόβλημα των μεγάλων συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι πλήρως κατανοητό. Πιθανές αιτίες είναι τα αυτοκίνητα και η θέρμανση, αλλά επίσης οι βιομηχανίες, η άγονη γη και η θάλασσα. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όμως λόγω των ανέμων. Oι ισχυρότεροι άνεμοι στην πόλη είναι ΒΔ (πχ. Βαρδάρης) αλλά οι πιο συνηθισμένοι είναι ΝΔ (θαλάσια αύρα). Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της πόλης και τις γύρω βιομηχανίες, είναι πιθανόν ότι οι ισχυροί ΒΔ άνεμοι μεταφέρουν τη ρύπανση από τις βιομηχανικές περιοχές μέσα στην πόλη αντί να καθαρίζουν την ατμόσφαιρά της. Οι ΝΔ αντίστοιχα μεταφέρουν σωματίδια και υγρασία από τη θάλασσα μέσα στην πόλη.

Συνήθως διακρίνονται σε
PM10 (Πι Εμ 10):
Αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα (εισπνεύσιμα).

ΡΜ2,5 (Πι Εμ 2,5):
Αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (αναπνεύσιμα), τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστημα και συνεπώς προκαλούν μεγαλύτερες βλάβες.

Τα αιωρούμενα σωματίδια ευθύνονται για ένα πλήθος αναπνευστικών και καρδιακών ασθενειών όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και το εμφύσημα. Επιπλέον, τα αιωρούμενα σωματίδια βλάπτουν λόγω της ίδιας της σύστασής τους, γιατί μπορούν να περιέχουν βαριά μέταλλα και άλλες τοξικές οργανικές ενώσεις. Η προσπάθεια του Εργαστηρίου Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών επικεντρώνεται στην κατανόηση της προέλευσης, αφενός με μια μεγάλη σειρά μετρήσεων, αφετέρου με εργαλεία προσομοιώσεων.